Mari Hälinen insinööri (ylempi amk)

puh: 050 395 1951

osoite: Keskijärventie 1429

81235 Lehtoi

mail: mari.halinen (at)  selkie.fi