Rakennuksen tiiveysmittaus on rakennuksen laadun varmistamismittaus.

Rakennuksen tiiveys  (tai tiiviys) ilmoitetaan joko q50– tai n50-lukuna. Mittaus suoritetaan standardissa SFS-EN 13829 määritetyllä tavalla. Suomessa ilmavuotoluku mitataan standardissa esitetyllä mittausmenetelmällä B (rakennuksen vaipan testaus). Mittausmenetelmässä B rakennuksen tarkoituksen mukaiset aukot, tulisijat ja hormit suljetaan tiiviisti joko käyttämällä tarkoitukseen soveltuvia tiivistyspalloja tai muulla luotettavalla tavalla kuten teippaamisella.  Vuodesta 2012 lähtien rakennuksen ilmavuotoluku Suomessa on ilmoitettu q50-lukuna.

Tiiviysmittaus voidaan suorittaa olemasta olevasta talosta tai uudisrakennuksesta. Uudisrakentamisen osalta lopullinen mittaustulos voidaan mitata vasta sen jälkeen kun kaikki läpiviennit on saatu valmiiksi, tätä ennen on mahdollista mitata rakennusaikaisia mittauksia.

Rakennuksen tiiviysmittauksen suorittaa sertifioitu mittaaja Mari Hälinen

Sertifikaatti tiiviyden mittauksesta

Tiiveysmittauskalustona on useampi Retrotec mittauslaitteisto, joka mahdollistaa niin isojen kuin pienien kohteiden tiiveyden mittaukset.