Rakentamisen laatua ja rakenteiden toimintaa voidaan varmentaa käyttämällä erilaisia mittausmenetelmiä. Lämpökameralla ja useilla muilla toisiaan tukevilla mittavälineillä voidaan arvioida rakenteiden lämpöteknistä toimivuutta sekä valmiissa rakennuksessa että rakennustyön aikana. Rakenteita rikkomatta lämpökuvauksella voidaan määrittää nopeasti lämpövuotokohdat sekä havaita onko kyseessä eristyspuute, ilmavuoto, kylmäsilta tai joissakin tapauksessa myös kosteusvaurio. Lämpökuvauksella voidaan määrittää nopeasti suurien pintojen lämpötilojen pintajakaumia.

Rakennusten lämpökuvauksen suorittaa sertifioitu lämpökuvaaja Mari Hälinen

Lämpökuvaaja sertifikaatti