TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Selkien Sisu ry. käytössä lyhenne Sel-Si ry
Yhteystiedot: Jukajoentie 5 A, puh. 0400 887965
2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt Selkien Sisun hallitus sähköposti sisu@selkie.fi puheenjohtaja: Matti Ikonen p. 0400 887965, matti.ikonen@selkie.fi varapuheenjohtaja Lauri Kontkanen sihteeri Aino Luostarinen,  sisu@selkie.fi
3. Rekisterin nimi Selkien Sisun rekisterit (sisältävät mm. jäsenrekisterin (Membook), kilpailujen osanottorekisterit, harrastusryhmien rekisterit, palkka/palkkiorekisterit jne.)
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja palkan/palkkioiden maksamiseen sekä lisenssitietojen ylläpitoon. Jäsenrekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa. Kilpailujen osanottorekisteriä käytetään vain kilpailun tulospalvelun suorittamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilötietoja kerätään pakolliset yhdistyslain mukaiset tiedot (jäsenen nimi ja kotipaikka) ja jäsenlaskutusta varten tarvittavat yhteystiedot (osoite ja/tai sähköpostiosoite) sekä laskutettavan jäsenen jäsenmäärä. Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja suostumuksella. Nämä tiedot ovat mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, huoltajan yhteystiedot sekä tarvittaessa terveys/allergia tiedot esim. leirejä varten. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin lunastaneista, myönnetyistä arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta oleellista tietoa. Kilpailurekisterissä on osanottajan nimi, seura ja sarja.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa Selkien Sisun hallitukselle joko nettisivujen kautta tai yhteydenotolla sihteerille tai puheenjohtajalle.
7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim. lista urheilijoista kilpailujen järjestäjälle tai lajiliitolle. (tavanomainen luovutus) Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) Listauksissa käytetään välttämättömiä tietoja kuten jäsennumeroa/kilpailunumeroa tai henkilön nimeä. Kaikki aineisto hävitetään asianmukaisesti, kun aineistoa ei enää tarvita. B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Sähköisessä muodossa oleviin jäsenrekistereihin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen hallitus vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Tietokoneissa on ajantasaiset virus- ja palomuuriohjelmat. ATK-palveluiden osalta ohjelmistojen tuottajat vastaavat ohjelmistoistaan. Aineistoa säilytetään tietokoneessa, jonka käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.