PÄIVÄHOITOHAKEMUS 2017-2018

Päivähoitohakemus lukukaudelle 1.8.2017-30.6.2018

Perheille ilmoitetaan päätöksestä, kun hakemus on käsitelty. Hyväksytyllä hoitopaikalla on kuukauden irtisanomisaika molemmin puolin, kun molemmat osapuolet ovat sopinut hoitopaikasta ja hoidon ajankohdasta.

Täytä hakemuksen tiedot ja joko lähetä netin kautta tai lähetä skannattu hakemus sähköpostitse paivakoti.vellikello @ selkie.fi tai Päiväkoti Vellikello, Selkientie 33a, 81235 Lehtoi

Perheen maksama päivähoitomaksu on saman hintainen kuin kunnallinen päivähoito . Perheen maksama hoitomaksu määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan. Perheet saavat saman perheen useammasta lapsesta sisaralennukset.

Yksityiset päiväkodit saavat perheen hoitomaksun lisäksi tukea kunnalta. Tuet haetaan yhdessä perheen kanssa päiväkotiin hyväksymisen jälkeen.

Päiväkotiimme on mahdollista hakea myös Joensuun puolelta, hoitopaikkaa on haettava sekä Joensuun kaupungilta että meiltä. Hoitoon hyväksyminen on ehdollinen siihen asti, kunnes Joensuun kaupunki on vahvistanut ostavaansa hoitopaikan päiväkodistamme.


Täytä vähintään kaikki punaisella tähdellä merkityt kohdat. Netin kautta lähetettävästä lomakkeesta tulee näyttöön viesti, että lomake on lähetetty onnistuneesti.

Lapsen tiedot

Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päivähoito

Kirjoita mistä päivästä alkaen lapsi tarvitsee hoitoa, lukukaudella 1.8.2017-30.6.2018

Kirjoita koska hoidon tarve päättyy, lukukausi päättyy viimeistään 30.6.2018.
Syksylle 2018 haetaan hoitopaikkaa uudella hakemuksella.

Hoidon kellonajat ja tieto onko hoitoajat säännölliset vai vaihtelevat.
Esimerkit:
säännöllinen klo 7.30-16.00
vaihteleva 3 viikon lista klo 6.30-17.00 hoidossa noin 8,5 tuntia/päivä

lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Huoltajat

Puhelin kotiin ja töihin

Puhelin kotiin ja töihin

Ilmoita hakemuksen hakupäivä

Joko käsin allekirjoitettu tai koneella kirjoitettu allekirjoitus

Sivuilla paikalla

There are currently 0 users and 0 guests online.

Lisätietoja