Maisema-ja kulttuuriympäristö

Selkien-Lehtoin kyläalue on yksi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisista valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon mm. alueiden käytössä. Koko Suomessa vastaavia alueita on yhteensä 156. Selkien kylällä valtakunnallisesti merkittäviä maisemakokonaisuuksia ovat etenkin Simolan Katajamäki sekä Mäntylän haka.

Kansallismaisemaa

Muiden Pohjois-Karjalan vaarakylien tapaan Selkie on luokiteltu yhdeksi Suomen kansallismaisemista. Kulttuurisesti, historiallisesti tai luontokuvallisesti merkityksellisiksi kansallismaisemiksi on valittu yhteensä 27 aluetta ympäri Suomen.

Selkie on myös rakennusperinnöltään rikas asuinalue. Rakennusperintö, kulttuurimaisemat ja muinaisjäännökset luovat yhdessä alueen kulttuuriympäristön.

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvat Selkiellä mm. Alapiha, Yläpiha, Katajamäki ja Seppälä. Myös saunat, (mm. Albin Variksen ja Lehikoisen savusaunat) navetat (Haapalaisen ja Martikaisen navetat Lehtoilla) sekä aitat, vajat, liiterit, riihet ja ladot muistuttavat meitä menneistä ajoista.

Sivuilla paikalla

There are currently 0 users and 0 guests online.

Lisätietoja